Skip to main content

Úřad vlády ČR, k rukám premiéra

Praha, 1. listopadu 2023

PROHLÁŠENÍ UČITELŮ A VYCHOVATELŮ K DEFINICI MANŽELSTVÍ

Vážený pane premiére Fialo,
vážení členové ústavně-právního výboru,
vážení členové komise pro rodinu a rovné příležitosti,
vážení poslanci a senátoři,

my, níže podepsaní učitelé a vychovatelé nastupující generace dětí a mládeže v České republice, se na základě svých pedagogických zkušeností a svého svědomí vyjadřujeme k definici manželství v ČR takto:

na základě přirozených jedinečných vlastností a rozdílů mezi muži a ženami a na základě nezastupitelné role a funkce svazku muže a ženy v plození dětí, jejich výchově a rodinném životě, předávající dalším generacím udržitelný model a vzor rodiny jakožto základní stavební jednotky národa a společnosti, se vyslovujeme pro zachování manželství jako svazku muže a ženy a pro zachování ideálu rodiny tvořené matkou, otcem a dětmi.

K uvedenému se vyslovujeme při současném plném respektování důstojnosti všech lidí a se zvláštním respektem k právům dítěte. Jsme přesvědčeni, že je v zájmu dětí i v našem zájmu národním rodinu a manželství chránit a podpořit právo dítěte prioritně vyrůstat v péči obou svých biologických rodičů, kteří ho odpovědně a s láskou vychovávají a vedou, čímž zajišťují jeho všestranný harmonický rozvoj. Začlenění jmenované perspektivy do výukových obsahů považujeme za přínosné.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o zachování této nosné hodnoty pro budoucí generace a vyjadřujeme se souhlasně pro zakotvení manželství jako svazku muže a ženy formou definice ústavní.

Vážíme si veškeré Vaší dosavadní snahy v této věci

a děkujeme Vám.

Podepsat ProhlášeníStáhnout Prohlášení v PDF

Sesbíraných podpisů

719

Milé kolegyně a kolegové,

učitelé, lektoři, vychovatelé, pedagogičtí i další pracovníci ve školství a institucích věnujících se dětem a mládeži. Zveme Vás k podpoře prohlášení pro zachování a ochranu klasické rodiny a manželství jako svazku muže a ženy.

Věříme, že teď je čas, aby zazněl hlas nás učitelů k tomuto tématu. Blížící se rozhodnutí poslanců o budoucí podobě manželství a rodiny zásadně ovlivní jak vyučovací osnovy, tak ideový normativ nastupujících generací. Ukotvení manželství jako jedinečného svazku muže a ženy v Ústavě ČR poskytne oporu a referenční model pro utváření sebepojetí a identity dětí a mládeže – rozhodujícího prvku vnitřní stability člověka i naší společnosti.

Vyjádřeme se společně v tento klíčový čas pro náš národ a jeho budoucí směřování.

Podepsat Prohlášení online

Pracovní pozice*:
Captcha*:(následně obdržíte emailový odkaz pro ověření podpisu)

* = Povinné položky.

Sesbíraných podpisů

719

Milé kolegyně a kolegové,

učitelé, lektoři, vychovatelé, pedagogičtí i další pracovníci ve školství a institucích věnujících se dětem a mládeži. Zveme Vás k podpoře prohlášení pro zachování a ochranu klasické rodiny a manželství jako svazku muže a ženy.

Věříme, že teď je čas, aby zazněl hlas nás učitelů k tomuto tématu. Blížící se rozhodnutí poslanců o budoucí podobě manželství a rodiny zásadně ovlivní jak vyučovací osnovy, tak ideový normativ nastupujících generací. Ukotvení manželství jako jedinečného svazku muže a ženy v Ústavě ČR poskytne oporu a referenční model pro utváření sebepojetí a identity dětí a mládeže – rozhodujícího prvku vnitřní stability člověka i naší společnosti.

Vyjádřeme se společně v tento klíčový čas pro náš národ a jeho budoucí směřování.

Aktuality

13. 2. 2023: Setkání se zástupci dalších profesních iniciativ na podporu přirozené rodiny a manželství

DOPORUČUJEME KE SDÍLENÍ A PODPOŘE MEZI VAŠIMI PŘÁTELI:

Pokud se chcete zapojit, vyplňte tento formulář, budeme Vás kontaktovat:
CHCI SE ZAPOJIT

10. 1. 2024: Promluva na jednání Stálé komise pro rodinu

6. 12. 2023: Představení prohlášení na jednání Stálé komise pro rodinu

23. 11. 2023: Už přes 300 učitelů se rozhodlo bojovat za klasické manželství!

22. 11. 2023: Reportáž v hlavních zprávách TV Prima CNN News

22. 11. 2023: Učitelé apelují na zachování manželství muže a ženy jako základu rodiny a národa – Tisková zpráva ČTK

22.11.2023: Promluva a představení prohlášení na jednání Ústavně-právního výboru

22. 11. 2023:  Na půdě Parlamentu ČR jsme měli možnost předat prohlášení s prvními více než 300 podpisy učitelů z celé České republiky místopředsedům Ústavně-právního výboru a Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti k postoupení premiérovi.

Kontakt

Kontaktní e-mail: prohlaseni.ucitelu@post.cz

Za iniciátory:

ThDr. et Mgr. Ruth Drahotová, Ph.D.
Mgr. Jan Kuklínek